SIMRIS ALG: MAGNUS HÖGSTRÖM NY LEDAMOT, ADAM SPRINGFELDT SLUTAR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Magnus Högström, privat investerare och med en bakgrund som analytiker och fondförvaltare, föreslås bli invald som ny styrelseledamot i algodlingsbolaget Simris Alg vid extrastämman den 19 december.

Ledamoten Adam Springfeldt har avböjt omval på grund av tidsbrist, framgår av ett pressmeddelande med styrelseförslaget inför extrastämman.

Sedan tidigare har även Pia Gideon och Louise Nicolin lämnat Simris Algs styrelse och Johan Jörgensen valdes in som ny styrelseordförande vid den extra stämma som hölls 21 november 2019.

Omval till styrelsen föreslås av ordföranden Johan Jörgensen samt Nils Andersson, Anders Frostenson och Fredrika Gullfot.

Magnus Högström äger 153.328 B-aktier i Simris Alg och har även teckningsoptioner motsvarande ytterligare 149.443 B-aktier.