SIMRIS ALG: LANSERING I SYDKOREA FÖRSENAD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Lanseringen av Simris Algs produkter i Sydkorea har försenats "från distributörens sida".

Det skriver bolaget i rapporten för det fjärde kvartalet.

Sensommaren 2018 tecknade Simris Alg avtal med Seoul-baserade Infobell, som blev exklusiv återförsäljare av bolagets omega-3-tillskott på den sydkoreanska marknaden. Avtalet innebär att Infobell förband sig till ett minsta ordervärde om 7 miljoner kronor under en treårsperiod. Intäkterna från Sydkorea uppgick till nästan 0,9 miljoner kronor 2019, motsvarande mer än hälften av bolagets totala omsättning under året.

Simris Algs vd Fredrik Gullfot skriver i fredagens rapport att Infobell är försenade med sin lansering av bolagets produkter i Sydkorea, "men ser fram emot försäljningsstart nu under våren".

Bolaget har även inlett lanseringen i USA, "vilket ännu inte återspeglas på försäljningssiffrorna i större omfattning", skriver bolaget. För ett år sedan, i rapporten för det fjärde kvartalet 2018, skriver Fredrik Gullfot om den "pågående" lanseringen i USA.

Simris Alg sänkte i slutet av september sitt försäljningsmål för 2019 från 7-12 till 5-8 miljoner kronor. Utfallet för hela året landade på 1,7 miljoner kronor. Bolaget ger inga försäljningsmål för 2020.