Silf/Swedbank: tjänste-pmi steg till 49,2 i juni

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Inköpschefsindex för tjänstesektorn steg till 49,2 i juni från reviderade 41,6 föregående månad (40,9).

Väntat var ett index på 47,5 enligt Infronts prognosenkät.

Det kombinerade inköpschefsindexet (tjänster och industrin) steg till 48,7 från reviderade 41,1 föregående månad (40,5).

Sedan bottennivån i april har indexet stigit med 9,5 indexenheter och innebär att fallet i tjänstekonjunkturen har stannat upp.

"Den snabba återhämtningen är delvis en rekyl efter den djupa nedgången i våras men får också stöd av de lättnader som gjorts gällande restriktionerna mot coronaviruset", säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank, i en kommentar.

Delindex för orderingång svarade för det största månatliga bidraget till ökningen i PMI-tjänster (5,6 indexenheter) följt av produktion (4,4 indexenheter) medan indexet för sysselsättningen steg marginellt men signalerar fortsatt minskad sysselsättning.

Tjänsteföretagens affärsplaner blev mer optimistiska i juni. Det är första gången på fyra månader som indexet är tillbaka i tillväxtzonen (53,8), vilket är en positiv konjunktursignal.

Indexet är en sammanställning av bedömningen bland drygt 200 inköpschefer vad gäller den ekonomiska utvecklingen och presenteras av Swedbank och Silf, organisationen för inköp och logistik.

Inköpschefsindex        jun   maj   Diff Snitt 3M
==============================================================
Tjänste-PMI          49,2   41,6   7,6   43,5
Delindex                           
Nya order           50,9   34,8   16,1   38,2
Affärsvolym          47,1   29,5   17,6   35,5
Sysselsättning         43,4   42,3   1,1   41,3
Leveranstider         54,4   67,8  -13,4   64,7
Nyckeltal utanför PMI                     
Orderstock           46,6   34,0   12,6   38,7
Insatsvarupriser        52,4   45,5   6,9   49,7
Planerad produktion (6 mån)  53,8   39,2   14,6   44,3
Kombinerat PMI         48,7   41,1   7,6   42,9
==============================================================

Bild: Inköpschefsindex

image