Silf/Swedbank: industri-PMI sjönk oväntat i november

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Inköpschefsindex för den svenska industrisektorn sjönk oväntat till 45,4 i november, från oreviderade 46,0 månaden före.

Väntat var ett index på 46,7, enligt Infront Datas analytikersammanställning.

Indexet är en sammanställning av bedömningen bland drygt 200 inköpschefer vad gäller den ekonomiska utvecklingen och presenteras av Swedbank och Silf, organisationen för inköp och logistik.

Silf/Swedbank skriver i en kommentar att aktiviteten i industrin minskade för tredje raka månaden "till nivåer vi inte sett sedan 2012".

"Ännu finns det inga entydiga tecken på en vändning även om produktionsplanerna var en positiv konjunktursignal i november", säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank, i en kommentar.

Han lägger till att det faktum att samtliga delindex exklusive lager befinner sig under 50-strecket för tredje månaden i rad "antyder om en svag aktivitet i industrin".

Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser sjönk till 41,0 i november jämfört med 43,4 i oktober.

"Det är den lägsta nivån sedan februari 2016 och visar på att det svaga pristrycket är utbrett i industrin, vilket på sikt kan vara återhållande på den svenska inflationen", säger Jörgen Kennemar vidare.

Inköpschefsindex        nov   okt   Diff Snitt 3M
==============================================================
Industri-PMI          45,4   46,0   -0,6   45,9
Delindex                           
Orderingång          44,0   46,6   -2,6   45,3
Produktion           45,6   44,8   0,8   44,7
Sysselsättning         46,5   48,2   -1,7   48,0
Leveranstider         42,4   41,3   1,1   42,8
Lager             48,7   50,4   -1,7   49,7
Nyckeltal utanför PMI                     
Orderingång export       45,3   48,0   -2,7   45,4
Orderingång hemmamarknad    43,3   43,6   -0,3   44,5
Orderstock           44,6   42,8   1,8   45,3
Rå/insatsvarupriser      41,0   43,4   -2,4   42,4
Import             43,2   44,4   -1,2   45,2
Planerad produktion (6 mån)  52,7   49,7   3,0   52,1
Order/lager          0,90   0,92  -0,02     
==============================================================

Bild: Inköpschefsindex industrin

image