SHB: Martin Noréus från FI ny regelefterlevnadschef

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Handelsbanken anställer Martin Noréus, nuvarande biträdande generaldirektör för Finansinspektionen, som ny regelefterlevnadschef, "Chief Compliance Officer".

Han tillträder sin roll senast i mars 2020, enligt ett pressmeddelande från banken.

Tidigare har Finansinspektionens oberoende gentemot storbankerna diskuterats med tanke på att de banker myndigheten ska granska också är potentiella arbetsgivare för anställda på FI.

Martin Noréus har arbetat på Finansinspektionen i tio år. Han är nu i karantän under uppsägningstiden som uppgår till sex månader, uppger Finansinspektionen i ett uttalande.

Karin Lundberg, biträdande områdeschef, tar tills vidare över ansvaret som chef för område Bank. Rekrytering av ny chef för område Bank påbörjas inom kort. Tillsättandet av en ny biträdande generaldirektör, som beslutas av generaldirektören, kommer att ske längre fram, uppger myndigheten.