SENZIME: RÖRELSEFÖRLUSTEN MINSKADE 4 KV, NÅDDE LEVERANSMÅL 2019

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Senzimes försäljningsintäkter under det fjärde kvartalet 2019 uppgick till 2,7 miljoner kronor (2,7). Rörelseresultatet blev -9,5 miljoner kronor (-11,3).

"Större beställningar från bland annat Australien, Schweiz och Sydkorea har lett till att vi uppnått vårt kommunicerade mål för 2019 om 300 levererade instrument och vid utgången av januari 2020 hade vi levererat drygt 400 Tetragraph-system", skriver vd Pia Renaudin i bokslutet och tillägger:

"Jag ser fram emot ett mycket spännande 2020 med fortsatt fokus på internationell expansion och att få hävstång på den installerade basen av Tetragraph genom återkommande försäljning av Tetrasens, våra patenterade engångselektroder".