Senzime: genomför riktad nyemission om 73,5 mln kr

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Senzime har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 4.900.000 aktier.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionen görs till kursen 15 kronor per aktie, vilket innebär att bolaget tillförs 73,5 miljoner kronor före emissionskostnader.

Teckningskursen 15 kronor motsvarar aktiens stängningskurs på onsdagen.

Emissionen riktas till Fjärde AP-Fonden, Swedbank Robur Microcap, TIN Fonder, Danske Invest Småbolagsfond, Handelsbanken Fonder, Länsförsäkringar Fonder och Östväst Capital Management.

Syftet med nyemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tillföra bolaget ytterligare institutionella investerare och samtidigt, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, ta in nytt kapital för att möjliggöra nya investeringar för accelererad tillväxt.