SEDANA MEDICAL: TAR BORT RESULTATMÅL, FSG-MÅL AVSER BARA EUROPA

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sedana Medical lämnar inte längre resultatmål för tiden fram till registrering av Isoconda i Europa. Vidare förtydligar bolaget att försäljningsmålet på 500 miljoner kronor tre år efter den europeiska registreringen endast gäller för Europa.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Utöver Sedana Medicals ambition om att växa 20 procent per år innan registreringen av Isoconda i Europa har bolaget tidigare också meddelat att ebitda-resultatet inte ska vara signifikant negativt.

"I takt med att Europaregistreringen kommer närmare samt att ett registreringsarbete för AnaConDa och IsoConDa påbörjats för USA har arbetet med att bygga upp en större marknads-, försäljnings- samt medicinsk organisation i Europa men även utanför Europa intensifierats och Sedana Medical lämnar inte längre några resultatmål för tiden innan registrering", heter det.

Tidigare har Sedana Medical kommunicerat ett totalt försäljningsomsättningsmål på 500 miljoner kronor tre år efter registrering i Europa. Nu förtydligar bolaget att detta omsättningsmål gäller endast för försäljningen i Europa och inkluderar inte andra potentiella marknader. I dagsläget kommer bolaget inte att lämna några försäljningsmål för andra marknader.

Sedana Medical räknar fortfarande med en ebitda-marginal om cirka 40 procent tre år efter registreringen av Isoconda i Europa. Om allt går enligt plan räknar bolaget med att registreringen av Isoconda i Europa kan äga rum under andra halvan av 2021.

Sammanfattningsvis är Sedana Medicals nya långsiktiga finansiella mål följande:

20 procents årlig tillväxt fram till registreringen av Isoconda i Europa.

Omsättning om 500 miljoner kronor i Europa och en ebitda-marginal om cirka 40 procent tre år efter registreringen av Isoconda i Europa.

Sedana Medicals tidigare kommunicerade långsiktiga finansiella mål var:

20 procents årlig tillväxt innan registreringen av Isoconda i Europa och ett icke signifikant negativt ebitda-resultat.

Omsättning om 500 miljoner kronor och en ebitda-marginal om cirka 40 procent tre år efter registreringen av Isoconda i Europa.