SEB: boprisindikatorn vände upp i februari

STOCKHOLM (Direkt) De svenska hushållen tror på en starkare utveckling för bostadspriserna i februari jämfört med vad de gjorde föregående månad.

SEB:s boprisindikator, som visar skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser, steg till 13 i februari jämfört med 0 i januari.

Av de tillfrågade tror 42 procent på stigande priser under det kommande året, jämfört med 36 procent förra månaden, medan 29 procent tror på fallande priser, jämfört med 36 procent föregående månad.

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 8 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, jämfört med 11 procent förra månaden.

Undersökningen visar också att hushållen tror att reporäntan om ett år ligger på 0,24 procent, upp jämfört med 0,22 procent föregående månad.

"En delförklaring är säsongsmönster. Årets första visningshelg är nyligen avklarad, marknaden vaknar till liv och februari är ofta en månad då förväntningarna stiger. Fler tänkbara förklaringar är ett minskat fokus på Riksbankens räntehöjningar och en ökad politisk stabilitet efter lösningen på regeringsfrågan", säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Boprisindikatorn            feb    jan    dec
==============================================================
Boprisindikatorn            13     0    10
Öka                   42    36    41
Minska                 29    36    31
==============================================================

Bild: Boprisindikatorn

image