SEB: boprisindikatorn steg i december

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) De svenska hushållen tror på en starkare utveckling för bostadspriserna i december jämfört med vad de gjorde föregående månad.

SEB:s boprisindikator, som visar skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser, steg till 43 i december jämfört med 42 i november.

Av de tillfrågade tror 60 procent på stigande priser under det kommande året, jämfört med 57 procent förra månaden, medan 17 procent tror på fallande priser, jämfört med 15 procent föregående månad.

SEB noterar att hushållens förväntningar på bostadspriserna är stabila på en relativt hög nivå. Under 2019 har Boprisindikatorn stigit med 43 enheter vilket är den största uppgången sedan 2012.

"Nivån indikerar att vi kan få fortsatt stigande bostadspriser in i 2020. Å andra sidan har vi en svagare ekonomisk utveckling framför oss och troligen även en räntehöjning från Riksbanken, så det blir spännande att se vad som väger tyngst", säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson i en kommentar.

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 7 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, jämfört med 8 procent förra månaden.

Undersökningen visar också att hushållen tror att reporäntan om ett år ligger på 0,07 procent, ned jämfört med 0,11 procent föregående månad.

Boprisindikatorn           dec    nov    okt
==============================================================
Boprisindikatorn           43     42     46
Öka                  60     57     60
Minska                17     15     14
Binda räntan              7     8     7
Reporäntan 1 år           0,07    0,11    0,08
==============================================================

Bild: Boprisindikatorn

image