SEATWIRL: FÖRESLÅR NY ORDFÖRANDE, VILL UTÖKA LÅN FRÅN STORÄGARE

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Vindkraftsbolaget Seatwirl kallar till extra bolagsstämma där en enig valberedning föreslår Malcolm Wiberg till ny styrelseordförande.

Vidare meddelar bolaget att det vill ha en utökning av närståendelånet från huvudägaren Knut Claesson för att kunna förbereda en nyemission och samtidigt fortsätta utvecklingsarbetet av projektet S2.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Malcolm Wiberg är advokat och specialiserad på företagsförvärv. Han föreslås att väljas till ny ordförande i Seatwirls styrelse och att Klementina Österberg då avgår från denna post.

"Som delägare och representant i valberedningen välkomnar jag Malcolm Wiberg tillsammans med mina kollegor i balberedningen", kommenterar Klementina Österberg.

Vad gäller utökat lån av Knut Claesson, från redan beviljat belopp 5 miljoner kronor, har han ställt sig positiv till att utöka med ytterligare upp till 5 miljoner kronor.

Mot bakgrund av att Knut Claesson innehar 33,5 procent av aktierna i Seatwirl, utgör låneavtalet en så kallad närståendetransaktion och ska underställas en bolagsstämma för godkännande, där långivaren och huvudägaren Knut Claesson inte deltar i beslutet. Låneavtalet är därför villkorat av att det godkänns av en bolagsstämma i Seatwirl.

På tisdagskvällen registrerades en insynsaffär i Seatwirl hos FI där Solvinvest sålt 34.000 aktier för 160 kronor styck. Därefter har Solvinvest 72.500 aktier i Seatwirl, motsvarande 4,1 procent av kapital och röster, enligt ägardatatjänsten Holdings.