SCB: UTLÅNING TILL HUSHÅLL +5,2% FEBRUARI JMF FEBRUARI 2019

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) De monetära finansinstitutens utlåning till hushållen ökade 5,2 procent i februari jämfört med samma månad föregående år.

Det visar Riksbankens finansmarknadsstatistik, som publiceras av SCB.

Föregående månad ökade utlåningen med oreviderade 5,1 procent.

Bostadslånen hade en ökningstakt på 5,1 procent i februari, jämfört med 5,1 månaden före.

Konsumtionslånen hade en ökningstakt på 8,8 procent, jämfört med 8,4 procent. Företagslånen ökade 3,9 procent, jämfört med 4,6 procent.

Räntorna på nya bolåneavtal var 1,55 procent i februari, jämfört med 1, 52 procent föregående månad. Räntorna på nya avtal för hushåll var 1,99 procent, jämfört med 1, 94 procent. För företag var räntan 1,43 procent, jämfört med 1,62 procent.

Penningmängden, M1, ökade med 7,4 procent i årstakt, jämfört med 8,1 procent föregående månad. M3 ökade 7,6 procent, jämfört med 7,8 procent föregående månad.