SCB: SMÅHUSPRISER STEG 3% I JUNI-AUGUSTI JMF MARS-MAJ

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Priserna på permanenta småhus steg 3 procent under perioden juni till och med augusti jämfört med närmast föregående tremånadersperiod, enligt statistik från SCB.

Jämfört med samma period föregående år steg priserna 3 procent.