SCB: produktionsvärdet i näringslivet sjönk i maj

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Produktionsvärdet i hela näringslivet sjönk 10 procent i maj jämfört med samma månad året före.

Det framgår av kalenderkorrigerad statistik från SCB.

Jämfört med föregående månad sjönk produktionsvärdet 0,4 procent, säsongsrensat.

Industriproduktionsvärdet sjönk 15,5 procent i årstakt i maj, medan tjänsteproduktionsvärdet sjönk 9,4 procent. Byggproduktionsvärdet sjönk 2,1 procent.

I april sjönk produktionsvärdet i hela näringslivet med reviderade 9,4 procent mot samma månad året före (-9,0).

Industriproduktionen sjönk 16,5 procent i april enligt reviderade siffror (-16,6), tjänsteproduktionen sjönk med 8,7 procent (-8,2) medan byggverksamheten sjönk med 2,2 procent (-1,5).

SCB noterar att motorindustrin var den industribransch som hade det största negativa bidraget till näringslivets utveckling. Industrin för petroleumprodukter var den industribransch som hade det största prositiva bidraget till näringslivets utveckling

Inom tjänstesektorn var det handeln som hade det största negativa bigraget till näringslivets utveckling. Ingen tjänstebransch bidrog positivt till näringslivets utveckling i fasta priser.