SCB: ÖVERDÖDLIGHET MINSKAR TOTALT, MEN ÖKAR I VÄSTRA GÖTALAND

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Antalet dödsfall per vecka fortsätter att minska i Sverige efter toppen i april, enligt preliminär statistik från SCB till och med den 22 maj.

"Antalet döda per vecka fortsätter att minska sedan vecka 15", säger Tomas Johansson, utredare på SCB:s enhet för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd, i en kommentar.

SCB noterar att medan den så kallade överdödligheten, högre dödsfall i år jämfört med snittet för perioden 2015-2019, sjunker i Stockholms län, ser den ut att stiga i Västra Götaland.

"Sedan coronapandemins början har överdödligheten främst varit koncentrerad till Stockholms län och dess grannlän. Nu sjunker den där, men börjar samtidigt bli hög i Västra Götalands län", säger Tomas Johansson.

Skillnaderna mellan Sveriges tre storstadskommuner är stora. Både Stockholm och Göteborg har haft en betydande överdödlighet i april och maj medan Malmö fortfarande inte uppvisat någon överdödlighet alls.

"Överdödligheten i Stockholms kommun har dock börjat närma sig normala nivåer medan överdödligheten i Göteborg under maj har varit högre än för Stockholm", säger Tomas Johansson.