SCB: lägre inflation än väntat i augusti

STOCKHOLM (Direkt) Konsumentpriserna sjönk 0,2 procent i augusti jämfört med föregående månad, enligt SCB. KPI-inflationen var 2,0 procent.

Enligt SME Direkts prognosenkät väntade analytikerna att KPI skulle ha varit oförändrade på månadsbasis och stigit med 2,1 procent jämfört med samma månad föregående år. I juli var KPI-inflationen 2,1 procent.

Till månadsförändringen bidrog lägre priser på paketresor (-20,6 procent) och utrikes flygresor (-29,0 procent) med 0,4 respektive 0,3 procentenheter. Lägre priser på livsmedel (-0,4 procent) bidrog ytterligare nedåt med 0,1 procentenhet i augusti.

Nedgången motverkades av högre priser på kläder (6,1 procent) som påverkade KPI uppåt med 0,2 procentenheter i augusti. Högre priser på el (1,6 procent), drift av fordon (1,1 procent), logi (6,3 procent) och lokaltrafik (3,7 procent) påverkade uppåt med ytterligare 0,1 procentenhet vardera. Indexuppgången för lokaltrafik var en återgång som berodde på avslutningen av avgiftsfritt sommarlovskort för skolungdomar.

KPIF (KPI med fast ränta) sjönk 0,2 procent i augusti jämfört med föregående månad, och steg 2,2 procent jämfört med samma månad föregående år.

Väntat enligt SME Direkts prognosenkät var 0,0 procent respektive +2,3 procent. I juli var KPIF-inflationen 2,2 procent.

Riksbankens prognosbana, som publicerades den 6 september, pekade mot en KPI-inflation på 2,1 procent och KPIF-inflation på 2,3 procent i juni.

KPIF-inflationen exklusive energi var 1,2 procent i augusti, jämfört med 1,3 procent i juli. Enligt SME Direkts enkät väntades 1,4 procent, medan Riksbankens prognosbana pekade mot 1,3 procent.