SCB: klart högre arbetslöshet i april

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Arbetslösheten var 7,9 procent i april, säsongsrensat, enligt SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU).

Enligt Infronts prognosenkät väntades den säsongsjusterade arbetslösheten ha varit 7,7 procent i april.

Icke säsongsrensat uppgick arbetslösheten till 8,2 procent i april. Antalet arbetslösa var 449.000, en ökning med 80.000 från april 2019.

Den ojusterade arbetslösheten var 7,1 procent i mars och den säsongsjusterade arbetslösheten var då 6,7 procent.

Säsongsrensat och utjämnat (trend) uppgick arbetslösheten till 7,9 procent i april jämfört med 7,2 procent i mars.

Antalet sysselsatta sjönk med 99.000 personer justerat för avrundningar, till 5,005 miljoner i april, jämfört med samma månad 2019. Sysselsättningsgraden minskade med 1,7 procentenheter till 66,4 procent.

Antal personer i arbetskraften minskade samtidigt med 20.000 till 5,455 miljoner.

Antalet anställda minskade med 111.000 i april jämfört med motsvarande månad föregående år, till 4,466 miljoner.

Antalet fast anställda var sjönk med 40.000 till 3,811 miljoner. Antalet tidsbegränsat anställda minskade med 71.000, till 654.000 personer.

Det totala antalet arbetade timmar uppgick till i genomsnitt 143,6 miljoner per vecka i april enligt icke säsongsrensade data. Kalenderkorrigerat motsvarar det en minskning på 11,6 procent mot samma månad i fjol.