SCB: inflationstakt i linje med prognos i december

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) KPIF (KPI med fast ränta) var upp 0,4 procent i december jämfört med föregående månad enligt SCB, och steg 1,7 procent jämfört med samma månad föregående år.

Väntat enligt Infront Datas prognosenkät var 0,5 respektive 1,7 procent högre priser. Riksbankens prognosbana pekade mot en KPIF-inflation på 1,7 procent i december.

I november var KPIF-inflationen 1,7 procent.

Inflationstakten påverkades framför allt av prishöjningar på transport, boendekostnader och livsmedel tillsammans med prishöjningar för restaurangbesök och diverse varor och tjänster. Uppgången motverkades av lägre priser för teleutrustning, framför allt mobiltelefoner, som påverkade inflationstakten nedåt, skriver SCB.

KPI var upp 0,4 procent jämfört med föregående månad och steg 1,8 procent i årstakt. Enligt Infront Datas enkät väntades 1,8 procents KPI-inflation, Riksbankens prognosbana pekade mot 1,8 procent.

I november var KPI-inflationen 1,8 procent.

Till månadsförändringen bidrog framför allt högre priser för utrikes flygresor och flygcharter, vilket motverkades av prisnedgångar för framför allt el, enligt SCB.

KPIF-inflationen exklusive energi, KPIFXE, var 1,7 procent i december, jämfört med 1,8 procent i november. Enligt Infront Datas enkät väntades 1,8 procent, Riksbankens senaste prognosbana pekade mot 1,8 procent.