SCB: INDUSTRILAGER STEG 4,7% 1 KV JMF 4 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Industrins lagervolym steg med 4,7 procent, eller 11,4 miljarder kronor, under första kvartalet, jämfört med närmast föregående kvartal.

Det visar preliminär statistik från SCB.

Totalt, inklusive handeln, ökade svenska företag sina lager med 19,6 miljarder kronor, motsvarande en uppgång med 3,8 procent.

Under fjärde kvartalet steg industrins lager med reviderade 2,9 miljarder kronor (+3,7). Totalt, inklusive handeln, ökade lagren med reviderade 0,7 miljarder kronor tredje kvartalet (+2,5).

Lagerförändring (procent)      q/q    
Totalt (industri)          4,7 
- Insatsvaruindustrin        4,8   
- Energirelaterade insatsvaror   0,0    
- Investeringsvaror         2,9    
- Icke varaktiga konsumtionsvaror  0,4    
- Varaktiga konsumtionsvaror    7,7
Totalt, inkl handel         3,8
- Parti-, detaljhandel       3,1