SCB: HANDELSBALANS +13,2 MDR KR I FEBRUARI

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Handelsbalansen visade ett överskott på 13,2 miljarder kronor i februari, enligt SCB. I februari 2019 visade handelsbalansen ett överskott på 4,7 miljarder kronor.

I januari visade handelsbalansen ett överskott på 9,9 miljarder kronor.

Exportvärdet steg 4 procent jämfört med februari 2019, till 127,0 miljarder kronor. Importvärdet steg 3 procent till 113,8 miljarder kronor.

Antalet vardagar i januari var lika många som under motsvarande månad 2019.

Rensat för säsongspåverkan visade handelsnettot ett överskott på 9,4 miljarder kronor i februari, jämfört med ett överskott på 7,7 miljarder kronor föregående månad.