SCB: arbetslöshet 7,1% i september, kvalitetsbrister i datan

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Arbetslösheten var 7,1 procent i september, icke säsongsrensat, enligt SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU).

Enligt Infront Datas prognosenkät väntades arbetslösheten vara 6,6 procent.

I augusti var arbetslösheten 7,1 procent och i september 2018 var arbetslösheten 6,0 procent.

Säsongsrensat uppgick arbetslösheten till 7,4 procent i september, jämfört med 7,4 procent föregående månad. Enligt Infront Datas enkät väntades en säsongsrensad arbetslöshetsnivå på 7,0 procent.

SCB noterar att kvalitetsbrister har identifierats för AKU avseende september månad och en längre tid tillbaka.

"Som ett resultat av detta är arbetslösheten för september överskattad samt sysselsättningen något underskattad. Detta innebär att utfallet ska tolkas med försiktighet, särskilt avseende förändringar på ett års sikt", skriver SCB.

Säsongsrensat och utjämnat (trend) uppgick arbetslösheten till 7,3 procent i september, jämfört med reviderade 7,2 procent föregående månad (7,1).

Antalet sysselsatta sjönk med 9.000 personer justerat för avrundningar, till 5,110 miljoner i september, jämfört med samma månad 2018.

Antal personer i arbetskraften ökade samtidigt med 53.000 till 5,501 miljoner.

Antalet anställda ökade med 20.000 i september jämfört med motsvarande månad föregående år, till 4,635 miljoner.

Antalet fast anställda ökade med 94.000, till 3,962 miljoner. Antalet tidsbegränsat anställda sjönk med 75.000, till 673.000 personer

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i september till i genomsnitt 174,1 miljoner per vecka enligt icke säsongsrensade data, vilket var en "liten" förändring jämfört med september 2018.