SCB: arbetslöshet 6,0% i oktober

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Arbetslösheten var 6,0 procent i oktober, icke säsongsrensat, enligt SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU).

Säsongsrensat uppgick arbetslösheten till 6,6 procent i oktober. Säsongsrensat och utjämnat (trend) uppgick arbetslösheten till 6,8 procent i oktober jämfört med 6,8 procent även i september.

I september var arbetslösheten 6,0 procent, enligt nu justerad statistik, och i oktober 2018 var arbetslösheten 5,7 procent. Den säsongsjusterade arbetslösheten var 6,6 procent i september i år samt 6,3 procent i oktober 2018.

Antalet sysselsatta steg med 43.000 personer justerat för avrundningar, till 5,138 miljoner i oktober, jämfört med samma månad 2018.

Antal personer i arbetskraften ökade samtidigt med 64.000 till 5,468 miljoner.

Antalet anställda ökade med 5.000 i oktober jämfört med motsvarande månad föregående år, till 4,604 miljoner.

Antalet fast anställda ökade med 32.000, till 3,876 miljoner. Antalet tidsbegränsat anställda sjönk med 27.000, till 728.000 personer.

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i oktober till i genomsnitt 175,1 miljoner per vecka enligt icke säsongsrensade data, vilket var 1,7 miljoner timmar färre per vecka jämfört med i oktober 2018.