SCB: ARBETSKOSTNAD -0,8% TJÄNSTEMÄN APRIL JMF APRIL 2019

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, sjönk med0,8 procent för tjänstemän och sjönk med 6,1 procent för arbetare i februari, jämfört med samma månad föregående år.

Det visar statistik från SCB.

I AKI ingår lön för både arbetad och ej arbetad tid, lagstadgade och avtalade arbetsgivaravgifter samt allmän löneavgift och särskild löneskatt.

SCB noterar att arbetskostnaderna har påverkats nedåt av den tillfälliga sänkningen för arbetsgivaravgifterna och att staten ersätter arbetsgivarna för sjuklönekostnader.

"Detta påverkar alla företag, men får större påverkan inom vissa branscher och påverkar index för arbetarna mer än index för tjänstemän. Nedsättningen av arbetsgivaravgifter gäller från mars för upp till 30 anställda per företag och upp till en lönesumma om 25 000 kronor per anställd och månad", skriver SCB.

Från april ersätter staten arbetsgivarna för sjuklönekostnader.