Scandic Hotels: gjorde förlust på 180 mln kr 1 kv

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Scandic Hotels nettoomsättning under årets första kvartal sjönk cirka 18 procent till 3.344 miljoner kronor. Det justerade ebitda-resultatet var ungefär -180 miljoner kronor (160). Dessutom belastas kvartalet med jämförelsestörande omstruktureringskostnader om cirka 190 miljoner.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Scandics omsättning i jämförbara enheter steg 2 procent under januari/februari. Från slutet av februari började beläggningsgraden att falla till följd av utbredningen av coronaviruset och i mars sjönk omsättningen för jämförbara enheter med omkring 47 procent. Under den sista veckan i mars uppgick den genomsnittliga beläggningsnivån för Scandics hotell till omkring 10 procent.

Scandic Hotels bedömer att koncernens kostnadsnivå, exklusive hyror, sänks med mer än 70 procent från april. Tidigare har bolaget talat om drygt 60 procent sänkta kostnader.

"Sedan slutet av februari har en rad omfattande åtgärder genomförts för att minska kostnaderna och anpassa verksamheten till rådande marknadsläge. Scandic har genomfört en mycket stor bemanningsreduktion som omfattar drygt 80 procent av alla medarbetare främst genom permitteringar och avslutade tillfälliga anställningar", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

I dagsläget har mer än hälften av Scandics hotell temporärt stängts.