SBC: RÖRELSERESULTATET BLEV 17 MLN KR 2 KV (14)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den NGM-noterade bostadsrättsföreningsadministratören SBC hade intäkter på 113 miljoner kronor under det andra kvartalet 2019 (112).

Det framgår av delårsrapporten.

Rörelseresultatet steg till 17 miljoner kronor (14) och resultatet per aktie ökade till 0:31 kronor (0:27).

"Resultatförbättringen är främst driven av en mer fördelaktig affärsmix med en högre andel avtalsintäkter. Även volymen av redovisningsmedel fortsätter att öka under andra kvartalet. Intäkterna från dessa är dock fortsatt låga, en direkt följd av det låga ränteläget", skriver vd Ola Gunnarsson i rapporten.