SBC: FC SUN INTRESSENTER HAR 58,5% EFTER BUDPLIKTSBUD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) FC Sun Intressenter, som den 3 maj lade ett rekommenderat budpliktsbud på SBC om 26:25 kronor per aktie, äger cirka 58,5 procent av det totala antalet aktier och röster i SBC efter acceptsfristens utgång.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Innan budet ägde FC Sun Intressenter cirka 56,9 procent av aktierna och rösterna i SBC.

Per den 10 juni, vilket var den sista dagen i acceptfristen för erbjudandet, hade det accepterats av aktieägare i SBC med ett totalt innehav om cirka 1,6 procent av det totala antalet aktier och röster och omkring 3,7 procent av det totala antalet aktier och röster som omfattats av erbjudandet.

Därutöver har FC Sun Intressenter köpt 4.400 aktier i SBC utanför erbjudandet, motsvarande ungefär 0,01 procent av det totala antalet aktier och röster.