SAS: BACKAR, TECKNINGSKURS 1:16 KR/AKTIE UTSPÄDNINGSEFFEKT 95%

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) SAS handlas ned 2,2 procent efter offentliggörandet att bolaget önskar ta in 12 miljarder kronor i nytt kapital.

De nya aktierna kommer att emitteras till en kurs av 1:16 kronor, att jämföra med nuvarande kurs om 8:67 kronor per aktie. Emissionsförfarandet innebär en utspädningseffekt om 95 procent för befintliga aktieägare.

Den meddelade kapitalinjektionen innefattar emission av nya aktier, hybridobligationen och svenska och danska staten spelar en avgörande roll i rekapitaliseringsplanen.

"Vi behöver det för att klara oss igenom tuffa ekonomiska år 2020 och 2021. Från 2022 och framåt, när vi förväntar oss att efterfrågan kommer tillbaka till mer normala nivåer, kommer SAS att fortsätta att vara ett framgångsrikt och lönsamt flygbolag, men under tiden behöver vi pengar", sade vd Rickard Gustafson, till nyhetsbyrån Ritzau.

Sydbanks aktieanalyschef, Jacob Pedersen, sade till nyhetsbyrån att han som analytiker följer den gigantiska utspädning som kommer att ske för befintliga aktieägare.

"Jag tror att SAS hade hoppats att ha den norska staten ombord som medägare, men det lyckades inte", tror Jacob Pedersen.