Sandvik: justerat resultat bättre än väntat

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Verkstadsbolaget Sandviks justerade rörelseresultat blev 4.617 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2019.

Ett genomsnitt av 15 analytikerprognoser, som Infront Data sammanställt inför rapporten, var 4.504 miljoner kronor.

Sandviks orderingång uppgick till 24.992 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 24.797 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 25.163 miljoner kronor, mot väntat 25.093 miljoner. Den organiska försäljningstillväxten var -1 procent. Här var väntat -0,8 procents organisk tillväxt.

De jämförelsestörande posterna var -1.621 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på -841 miljoner kronor.

Resultatet före skatt blev 2.798 miljoner kronor, jämfört med snittestimatet på 3.537 miljoner kronor.