SALTX: DRAR NED MED 7 TJÄNSTER, SER LÄGRE KOSTNADSNIVÅ 2H

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Energilagringsbolaget Saltx Technology, listat på First North, genomför en neddragning av kostnaderna.

"Detta berör cirka sju tjänster i företaget. En lägre kostnadsnivå beräknas därmed uppnås under andra halvåret 2019", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Syftet är enligt bolaget att skapa förutsättningar för ytterligare fokusering och koncentration på de möjligheter som erbjuds inom Saltx lösning för storskalig energilagring - Enerstore.

"Det bedöms ta ytterligare en tid innan positivt kassaflöde kan påräknas och därmed genomförs kostnadsneddragningar för att förstärka den finansiella uthålligheten", skriver Saltx.

Saltx hade 29 anställda i genomsnitt under 2018, enligt årsredovisningen.