SAGAX: PROGNOS FÖRVALTNINGSRESULTAT UPP TILL 1,95 MDR (1,90)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget Sagax beräknar nu att förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med bolagets nuvarande fastighetsbestånd och tillkännagivna förvärv och försäljningar uppgår till 1.950 miljoner kronor för helåret 2019.

Det framgår av halvårsrapporten.

Tidigare prognos uppgick till 1.900 miljoner kronor.