SAGAX: FÖRVALTNINGSRESULTAT 496 MLN KR 2 KV

STOCKHOLM (Direkt) Fastighetsbolaget Sagax hyresintäkter uppgick till 639 miljoner kronor under det andra kvartalet 2019 (559).

Driftöverskottet blev 541 miljoner kronor (480) och förvaltningsresultatet uppgick till 496 miljoner (452).

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter summerade till 377 miljoner (462), medan de orealiserade värdeförändringarna på derivat var 86 miljoner kronor (-18).

Efter skatt blev resultatet 917 miljoner kronor (985).