Saab: starkt kvartal med bra orderutveckling

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Försvarsföretaget Saabs tredje kvartal 2019 var starkt med bra orderutveckling.

Det säger Saabs avgående vd Håkan Buskhe till Nyhetsbyrån Direkt efter rapporten som inledningsvis fick aktien att stiga med så mycket som 10 procent, även om uppgången sedermera har kylts av till 6 procent.

Han lyfter även fram bolagets organiska tillväxt, konverteringen av orderboken till försäljning, produktiveten och förbättrade marginaler.

"Sedan är det ett antal stora händelser som är extra roliga", framhåller han och nämner första leveransen av Gripen E till Brasilien och ordern från Finland rörande ledningssystem till den finländska marinen på 4,2 miljarder kronor.

"Vi har underliggande stark tillväxt även på mindre och medelstora order", säger han samtidigt.

Saab står fast vid sin bedömning att det operationella kassaflödet kommer att vara negativt för helåret 2019, men på en bättre nivå än 2018 när det var -2,4 miljarder kronor.

Hur går era stora leveranser som ska stärka kassaflödet mot slutet av året?

"Det går mycket bra. Vi har sagt att vi kommer ha tre svaga kvartal i år. Det tredje kvartalet var också svagt, men det är enligt plan. Från och med fjärde kvartalet och rullande fyra kvartal framåt i ett antal år framöver kommer vi ha positivt kassaflöde. Det är väldigt mycket kopplat till milstolpebetalningar och hur vi utför projekten. Nu går framförallt Gripen E och Gripen F in mer i leveranssituation och då kommer också kassaflödet. Det är så uppbyggnaden av våra kontrakt har sett ut. Det är viktigt att vi visar att vi levererar i tid."

Saab upprepade i delårsrapporten bedömningen att den justerade rörelsemarginalen i år kommer att stärkas från fjolårets nivå på 7,7 procent. Målet på sikt är 10 procent.

Under 2019 års första nio månader steg den justerade rörelsemarginalen till 7,0 procent (5,2).

Går rörelsemarginalförbättringen i linje med plan?

"Vi ser under året som helhet att vi har en marginalförbättring och det ligger i linje med vad vi sade för ett antal år sedan om att vi skulle ta stegen mot 10 procents rörelsemarginal. Vi är på väg i rätt riktning och ser en förbättring i år. Det är viktigt inte bara utifrån att vi ska hålla vår guidning, utan även eftersom vi behöver stärka den underliggande lönsamheten."

Innebär utvecklingen sammantaget att ni fortsatt bedömer att ni inte behöver göra någon ytterligare nyemission efter fjolårets på 6 miljarder kronor?

"Nej, det behöver vi inte, och jag hävdar fortfarande att vi inte hade behövt göra en förra året heller. Vi gjorde nyemissionen för att vara relevanta för att ett antal stora marknadsaktiviteter - att vidhålla möjlighet att ta tillvara på den fantastiska, tekniska och produktmässigt relevanta portfölj vi har. Vi kommer att växa mer än målet på 5 procent. Jag kan inte se utifrån våra planer att vi behöver ta in mer pengar - inte för att bedriva rörelsen."

Har ni börjat skissa på 2020 och vad som kommer i vara i fokus under det året?

"Vi brukar komma ut med våra utsikter i februari och jag får överlåta det till min efterträdare Micael Johansson. Jag ska inte guida åt honom, men det finns en grundläggande guidning som vi gjorde redan i november 2016 när det gäller våra finansiella mål och de förhåller vi oss till."

Hur fortgår Finlands stridsflygupphandling?

"De är väldigt strukturerade och noggranna. Det är en väldigt professionell upphandling. Det kommer göras olika tester och verifieringar under första tertialen 2020. Det går enligt plan. Någonstans runt 2021-2022 är det tänkt att de ska ta ett beslut. Vi jobbar på med det och försöker vara så intressanta som möjligt", säger Saab-chefen.

Ett antal konkurrenter har tidigare dragit sig ur Kanadas stridsflygupphandling i spåren av att upphandlingen har ansetts favorisera amerikanska Lockheed-Martin som erbjuder stridsflygplanet F-35, men Saab tillhör de aktörer som har stannat kvar.

Finns det något nytt att säga kring Kanadaupphandlingen?

"Det kommer ett antal aktiviteter i närtid. Vi bedömer att det är en intressant upphandling. För oss har det varit viktigt att veta att upphandlingen är öppen och att det inte finns några fördefinierade val, och vi upplever att den är öppen. Utifrån det analyserar vi nästa steg. Det hade naturligtvis varit en fantastisk möjlighet att göra Gripen E och F till "the Arctic fighter", säger Håkan Buskhe.

Varför tror du att era kvartalssiffror var högre än analytikernas förväntningar i det tredje kvartalet?

"Speciellt det sista året har vi haft en ganska hård negativ press när det gäller företaget och vi är ganska nedskrivna i många artiklar tycker jag. Det är mycket spekulationer om att vi inte kommer att klara det ena och det andra. Jag tror att det säkert har bidragit till förväntningarna. Å andra sidan har analytikerna väldigt höga förväntningar på värdet av bolaget. Vi försöker göra det bästa vi kan hela tiden med att sköta företaget så får andra värdera det vi gör."

Vad ska du göra nu när du lämnar Saab?

"Jag har försökt att köra ända in i kaklet så gott det går. Jag har ett antal diskussioner på gång så det kommer säkert ut någonting här, men jag får återkomma till det. Nu fokuserar jag på Saab under den sista dagen för mig här."

Är det fortfarande ett operativt jobb du är intresserad av?

"Ja, det är min avsikt. Sedan krävs det alltid två för att dansa tango, men att köra bolag och jobba industriellt är det roligaste man kan hålla på med. Det är mitt stora intresse, så det är det jag vill hålla på med framöver", säger Håkan Buskhe avslutningsvis.

Det har spekulerats om att Håkan Buskhe kan vara aktuell för vd-rollen i telekombolaget Ericsson, ett annat industribolag i Wallenbergsfären.