S2 MEDICAL: "GENOMBROTT" I UTVECKLINGSPROJEKT

STOCKHOLM (Direkt) Ett av S2 Medicals utvecklingsprojekt gällande in vivo-tester av antimikrobiell peptid visar på stark effekt mot multiresistenta bakterier.

Det uppger bolaget i ett pressmeddelande, där det talas om ett "genombrott".

De initiala resultaten visar på en likvärdig antibakteriell effekt i såren som behandlats med höga koncentrationer av antibiotika jämfört mot såren behandlade med peptiderna, skriver bolaget.

Projektet drivs i samverkan med Daniel Aili och Torbjörn Bengtsson (Örebro Universitet) och har visat på goda resultat i labbmiljö vilket bland annat lett till finansiering från KK-stiftelsen.

"Att vi är med i arbetet att hantera den allt mer förekommande problematiken med multiresistenta bakterier är fantastiskt, samtidigt som detta är ett stort kliv framåt mot att kunna introducera en antibakteriell version av eiratex. Vi väntar nu med spänning på de uppkommande resultaten av studien som beräknas kunna redovisas senare under året", kommenterar vd Petter Sivlér.