ROTTNEROS: TEKNISK DIREKTÖR KÖPER AKTIER FÖR 460.000 KR

STOCKHOLM (Direkt) Ragnar Lundberg, teknisk direktör och medlem av ledningsgruppen i massatillverkaren Rottneros, har under den 11 och 12 februari köpt sammanlagt 43.590 aktier i bolaget för en likvid om cirka 460.000 kronor.

Det framgår av Finansinspektionens insynsrapportering.

Efter förvärven uppgår Ragnar Lundbergs innehav i Rottneros till 59.590 aktier, enligt Holdings insynsregister.