RIKSBANKEN: ANNA BREMAN NY DIREKTIONSLEDAMOT (NY)

(Tillägg: stycke tre till fem)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Riksbanksfullmäktige har på fredagen beslutat att utse Anna Breman till ny direktionsledamot i Riksbanken. Anna Breman kommer närmast från tjänsten som chefekonom och chef för makroanalys på Swedbank.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Anna Breman kommer att delta på det penningpolitiska mötet den 18 december. Hon utses för en mandatperiod på 6 år från och med den 1 december, eller vid en senare tidpunkt om det av praktiska skäl behövs. Hon kommer delta vid det penningpolitiska mötet den 18 december.

"Vi är mycket nöjda med att kunna presentera ytterligare en högt kvalificerad ledamot till Riksbankens direktion. Fullmäktige var enigt i sitt beslut. Anna Breman har bred och djup erfarenhet från både den finansiella sektorn och den akademiska världen, såväl i Sverige som internationellt", säger riksbanksfullmäktiges ordförande Susanne Eberstein och vice ordförande Michael Lundholm i en gemensam kommentar.

Anna Breman kommer närmast från tjänsten som chefekonom och chef för makroanalys på Swedbank.

Riksbanksfullmäktige beslutade även att utse Cecilia Skingsley till förste vice riksbankschef från och med den 8 november 2019 till dess hennes mandatperiod löper ut den 22 maj 2025.