RIDERCAM: INLEDER NYEMISSION, TECKNINGSKURS 5:75 KR/AKT

STOCKHOLM (Direkt) Ridercam, som säljer digital videoteknik för inspelning av åkturer på berg- och dalbanor, har inlett en nyemission som vid full täckning tillför bolaget 23 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolaget planerar att lista sina aktier på First North med första handelsdag den 26 mars.

Teckningskursen i emissionen är 5:75 kronor per aktie, enligt ett pressmeddelande. Bolagets värderas till cirka 147 miljoner kronor innan nyemissionen.

Emissionen löper från 12 februari till 13 mars.