RESURS: KAPITALPOSITION STÄRKS MED NY BERÄKNINGSMETOD FÖR RISK

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Resurs Bank har beslutat att ändra metod för beräkning av operativ risk vid beräkning av kapitalkrav, från så kallad basmetod till schablonmetod.

Med den nya metoden skulle den totala kapitalrelationen höjas från 15,0 procent till 15,5 procent och kärnprimärkapitalrelationen från 13,1 procent till 13,6 procent, räknat på situationen per den 30 juni, uppger Resurs i ett pressmeddelande.

Resurs Bank kommer att använda den nya metoden senast den 30 september.