RECYCTEC: FÖRSÄLJNINGEN ÖKADE TILL 2 MLN KR 1 KV (1,2)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Trots svåra marknadsförhållanden nådde det Spotlight-listade återvinningsbolaget Recyctec ökad försäljning under första kvartalet, pekar bolaget på i kvartalsrapporten.

"Samtidigt har vi minskat kostnaderna avsevärt och använt stora resurser på förbättringar som kommer att påverka resultatet de kommande månaderna", skriver vd Bjørn Skjævestad.

Nettoomsättningen summerades till 2 miljoner kronor i första kvartalet 2020 (1,2). Resultatet efter finansnetto var -2,9 miljoner kronor (-4,4), liksom nettoresultatet.

Kassaflödet från den löpande verksamheten låg på -2,9 miljoner kronor (-3,2).

Recyctec flaggade i mitten av mars för risk för likviditetsbrist under covid-19-utbrottet. I slutet av mars genomfördes en riktad emission.

I sitt vd-ord pekar Recyctec-chefen på att liksom för så många andra företag kom coronautbrottet vid en mycket olycklig tid för företaget.

"Vi hade precis säkerställt goda mängder råmaterial och börjat storskalig rening av glykol med petroleumföroreningar. På en marknad med normal efterfrågan och normala priser skulle företaget ha haft ett positivt kassaflöde från och med mars. I stället har vi varit tvungna att arbeta för att säkra företagets kortsiktiga ekonomi och överlevnad. Genom fullbordad riktad emission, stöd från myndigheterna samt lån från styrelsen och Almi har vi säkerställt företagets ytterligare verksamhet tills vi räknar med att kunna starta full produktion igen", skriver vd.

Onormalt låga noteringar på teknisk glykol och lägre efterfrågan gjorde att bolaget valde att stoppa rening och försäljning av teknisk glykol i bulk under en period, och i stället fokusera på produktion och försäljning av sin egen Earth Care-glykol. Recyctec har också minskat arbetstiden för de anställda i Jönköping och planerar att starta igen i full skala och leverera bulkglykol i augusti.

Vidare skriver bolaget att det är i dialog med flera stora nordiska aktörer med stora internationella verksamheter om långsiktiga leveransavtal för Recyctecs större volymer.

"Förhoppningsvis kommer vi att ha ett eller flera kommersiella avtal på plats och börja leveranser under andra halvåret 2020", skriver Bjørn Skjævestad.

Av rapporten framgår också att styrelsen i samband med rapporten för första kvartalet beslutat att skriva ned värdet på aktierna i dotterbolaget Recyctec AB.