RECYCTEC: ANDREAS CEDERBORG BLIR NY VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Recyctec har utsett Andreas Cederborg till ny vd. Han arbetar i dag som försäljningschef för Special Fuels på Preem och tar senast 1 oktober 2020 över som permanent vd på Recyctec.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Andreas Cederborg har suttit i styrelsen för Recyctec sedan våren 2018 samt som dess styrelseordförande sedan hösten 2019.

Avsikten är att Andreas Cederborg fortsätter att vara styrelseordförande tills dess han tillträder som vd. Efter tillträde kommer styrelsens sammansättning att hanteras separat, både vad gäller intern arbetsfördelning, samt eventuell tillsättning av ytterligare ledamöter, heter det.