RB: ska köpa företagscertifikat, utöka pen pol motpartskrets

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Riksbanken beslutade vid ett extrainsatt penningpolitiskt möte på torsdagen att inleda köp av företagscertifikat och att tillfälligt utöka den penningpolitiska motpartskretsen.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Syftet är att upprätthålla kreditförsörjningen till svenska företag och därmed stödja efterfrågan, produktionen och sysselsättningen i Sverige", skriver Riksbanken.

Riksbanken avser att torsdagen den andra april påbörja köp av företagscertifikat utgivna i svenska kronor av svenska icke-finansiella företag till ett nominellt värde om 4 miljarder kronor. Köpen görs på andrahandsmarknaden och de företag som ger ut certifikaten ska ha en rating på BBB- eller högre.

Riksbanken har vidare beslutat att ge möjlighet för andra institut, under finansinspektionens tillsyn, än de penningpolitiska motparterna möjlighet att delta i det tidigare beslutade programmet för utlåning till företag via banker.

"Genom att teckna ett särskilt avtal ska dessa institut kunna bli tillfälliga penningpolitiska motparter. Syftet är att lånen ska nå fler icke-finansiella företag", skriver Riksbanken.