RB: CYBERHOT, KLIMATFÖRÄNDRINGAR RISKER FÖR FINANSIELLT SYSTEM

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Cyberhot och klimatförändringar innebär risker för det internationella finansiella systemet.

Det skriver Riksbanken i sin finansiella stabilitetsrapport.

"Cyberrisker ses idag som ett av de största hoten för det internationella finansiella systemet och dess deltagare. Ett cyberangrepp mot en aktör kan få spridningseffekter och allvarliga konsekvenser för hela det finansiella systemet, till exempel virus som sprider sig mellan olika system", skriver Riksbanken.

De tillägger att det är av största vikt att myndigheter, banker och finansiella infrastrukturföretag arbetar med att förebygga cyberhot i sina system. Ett sätt att göra detta är att genomföra tester som simulerar en cyberattack. Sådana tester kan genomföras både samordnat och i egen regi hos de olika aktörerna, skriver Riksbanken.

Ett annat övergripande hot mot det internationella finansiella systemet är klimatrelaterade risker, som kan påverka såväl försäkringsbolag som banker negativt.

"Om det inte finns tillräcklig motståndskraft mot dessa risker kan det få konsekvenser för finansiell stabilitet. Det är därför viktigt att inkludera klimatrelaterade risker i tillsyn av finansiella institut och övervakning av finansiell stabilitet", skriver Riksbanken.