RAYSEARCH: VINSTVARNAR FÖR 4 KV, BL A SVAG USA-FÖRSÄLJNING (NY)

(Tillägg: mer detaljer och information löpande i text)

STOCKHOLM (Direkt) Raysearch vinstvarnar för det fjärde kvartalet 2018. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 42 miljoner kronor (99), motsvarande en rörelsemarginal om 19 procent (48), enligt preliminära siffror.

Det lägre resultatet beror bland annat på svagare försäljning i USA, effekt av ny redovisningsstandard, reservering i Iran och ökade kostnader.

Det framgår av ett pressmeddelande.

I USA har flera stora order förskjutits in i det första kvartalet 2019, skriver Raysearch.

Vad gäller ny redovisningsstandard, fördröjer IFRS 15 en del av bolagets intäkter och minskar nettoomsättningen med 6 procent under fjärde kvartalet 2018, jämfört med den tidigare redovisningsstandarden IAS 18. Resultateffekten är tillfällig och övergående under 2019, heter det.

Raysearch har också gjort reservering för osäkra fordringar avseende Iran till följd av USA:s sanktioner mot landet. Bolaget har "av försiktighetsskäl reserverat för samtliga fordringar avseende Iran. Dessa uppgår till 10 miljoner kronor", heter det.

Bolaget har också haft ökade kostnader under fjärde kvartalet.

"Som en del i bolagets globala marknadsoffensivhar medelantalet medarbetare ökat med 23 procent under 2018", skriver Raysearch.

Orderingången under fjärde kvartalet beräknas öka med 23 procent till 295 miljoner kronor (239) och nettoomsättningen förväntas uppgå till 219 miljoner kronor kronor (205).

Kassaflödet har stärkts under kvartalet främst då Raysearch har ökat sitt fokus på att driva in utestående fordringar, hete rdet.

"Vi är vana vid att stora order kan påverka intäktsredovisningen mellan kvartalen och därmed resultatet. Det är naturligt för bolag av vårt slag. Övergripande ser vi dock en stark orderingång och vår globala marknadsoffensiv fortsätter. Vi känner stor tillförsikt inför 2019 och driver verksamheten framåt med full kraft", säger Johan Löf, vd för Raysearch, i en kommentar.

Ovanstående siffror är preliminära och en fullständig bokslutskommuniké för 2018 släpps den 20 februari 2019 kl 07.45 som tidigare meddelats.