RAYSEARCH: VINSTVARNAR FÖR 4 KV, BL A SVAG USA-FÖRSÄLJNING

STOCKHOLM (Direkt) Raysearch vinstvarnar för det fjärde kvartalet 2018. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 42 miljoner kronor (99), motsvarande en rörelsemarginal om 19 procent (48), enligt preliminära siffror.

Det lägre resultatet beror bland annat på svagare försäljning i USA, effekt av ny redovisningsstandard, reservering i Iran och ökade kostnader.

Det framgår av ett pressmeddelande.