RAYSEARCH: RESULTATET 4 KV I LINJE MED PRELIMINÄRT BESKED

STOCKHOLM (Direkt) Medicinteknikbolaget Raysearch redovisar ett resultat efter skatt på 32,8 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018 (72,3).

Nettoomsättningen uppgick till 219 miljoner kronor (205).

Rörelseresultatet blev 41,7 miljoner kronor (98,7) och kassaflödet uppgick till 56,8 miljoner kronor (34,6).

Raysearch vinstvarnade den 7 februari och meddelade då att rörelseresultatet förväntas uppgå till 42 miljoner kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 19 procent. Orderingången låg enligt de preliminära beskeden på 295 miljoner kronor och nettoomsättningen förväntade uppgå till 219 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2018 (0).