Raysearch: aktien stiger efter rapport med stark tillväxt

STOCKHOLM (Direkt) Under det tredje kvartalet ökade medicinteknikbolaget Raysearchs totala orderingång med 31 procent till 176 miljoner kronor. Det är den högsta orderingången någonsin för tredje kvartalet, skriver vd Johan Löf i rapporten.

På börsen steg aktien med nästan 12 procent i torsdagsförmiddagens handel.

Försäljningen var stark i Europa och Nordamerika, men svag i Asien framgår det vidare.

Nettoomsättningen ökade med 35 procent till 150 miljoner trots förändrade redovisningsprinciper (IFRS 15), som fördröjer bolagets intäktsredovisning, skriver han vidare.

Vid oförändrade redovisningsprinciper skulle nettoomsättningen ha ökat med 47 procent.

Rörelseresultatet ökade till 12,4 miljoner kronor (0,7) miljoner, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 8,2 procent (0,6), och resultatökningen förklaras huvudsakligen av kraftigt ökad försäljning.

Vid oförändrade redovisningsprinciper hade rörelseresultatet ökat till 25 miljoner kronor, vilket hade motsvarat en rörelsemarginal om 15 procent.

Bolagets långsiktiga strategi ligger fast och det kommer att fortsätta expandera sin globala marknadsorganisation.

"Detta har minskat bolagets rörelsemarginal och kassaflöde på kort sikt, men kommer att leda till hög tillväxt med goda marginaler i framtiden. Under andra och tredje kvartalet har vi sett tecken på att våra investeringar har börjat visa resultat i termer av ökad orderingång", skriver Johan Löf i rapporten.