QUICKBIT: BULLET CAPITAL BLIR STÖRSTA ÄGARE (OMS)

(Omsänd: sändes första gången tisdag kväll)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bullet Capital har blivit största ägare i kryptovalutabolaget Quickbit.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Genom fonden Aurentum I har Bullet förvärvat 6.442.350 aktier till kursen 14:00 kronor samt 1.410.570 teckningsoptioner TO1 till kursen 6:00 kronor av FTCS Intressenter.

Aktieförvärvet motsvarar cirka 10 procent av totala antalet aktier i bolaget.

Tisdagens stängningskurs för Qucikbit-aktien var 10:35 kronor.