Qliro: avser notera dotterbolag på Nasdaq Stockholm

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Qliro Group avser notera dotterbolaget Qliro på Nasdaq Stockholms huvudlista under första halvåret 2020.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Qliro, som tidigare kallats Qliro Financial Service, är konglomeratets kreditmarknadsbolag.

Styrelsen i Qliro Group skriver att en börsnotering ger Qliro den bästa plattformen för att tillvarata framtida möjligheter för tillväxt, värdeskapande och tillgång till kapitalmarknaden.

Nyheten innebär att Qliro inte längre kommer att sträva efter att uppnå de finansiella målen för 2019.

"I stället fortsätter bolaget att satsa på sin teknikplattform och kommersiella förmåga för att bredda erbjudandet och attrahera fler handlare. Detta stärker Qliros ledande position inom finansiella tjänster och skapar de bästa förutsättningarna för värdeskapande", skriver bolaget.

Redan i rapporten för det andra kvartalet skrev Qliro-koncernen att Qliro Financial Services nog inte skulle nå målet för 2019. Bedömningen i somras var att rörelseresultatet före av- och nedskrivningar blir något lägre än det finansiella målet som var 100 - 125 miljoner kronor under 2019.

Bolaget meddelar även att styrelseproffset Monica Caneman har valts in i Qliros styrelse för att förbereda för den kommande noteringen.

Carnegie har utsetts till global coordinator och bookrunner för börsintroduktionen.