PROSAFE:FÖR SAMTAL M LÅNGIVARE, FÅR SKJUTA PÅ VISSA BETALNINGAR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Norska Prosafe för "konstruktiva" diskussioner med sina långivare och har fått lov att skjuta upp betalningar inom kreditfaciliteten på 288 miljoner dollar från den 15 januari till den 13 februari.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bakgrunden är att Prosafe den 5 novemer 2019 meddelade en nedskrivning av tillgångar på 341 miljoner dollar och att bolaget skulle påbörja diskussioner med sina långivare för att skapa finansiell flexibilitet.

Andra identifierade betalningsanmärkningar har också temporärt pausats under de två kreditfaciliteter varav en är på 1.300 miljoner dollar och en är på 288 miljoner dollar.

"Båda åtgärder har vi kommit överen om temporärt för att justera tidsplanen för schemalagda betalningar under båda faciliteter och skapa stabilitet", skriver Prosafe.

Som en del av detta har Prosafes sista betalning på 18,5 miljoner dollar som bolaget är skyldig Cosco ej gjorts. Samtal om denna betalning pågår med Cosco.

"För närvarande är processen med kreditgivare konstruktiv och även om det inte finns några garantier för utfallet av pågående diskussioner är Prosafe hoppfullt om att det kommer att kunna hitta en långsiktig lösning inom kort", skriver Prosafe.