PROACT: SYSTEMAFFÄR I BUSINESS UNIT WEST SVAGARE ÄN VÄNTAT 2 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Proact hänvisar intäktsminskningen under det andra kvartalet till vikande intäkter från systemaffären med tillhörande support- och konsulttjänster, huvudsakligen i Business Unit West.

"Kvartalsresultatet i Business Unit West var svagare än förväntat på grund av lägre systemförsäljning och tillhörande support- och konsulttjänster jämfört med motsvarande period föregående år", skriver Proacts vd Jonas Hasselberg i delårsrapporten.

Inom affärsenheten (Business Unit) West har systemförsäljningen i Nederländerna varit god medan den var svag i Tyskland. I kombination med gjorda investeringar avseende utökad marknadsnärvaro i norra Tyskland resulterar detta i ett negativt lokalt ebita-resultat i Tyskland, uppger Proact.

I UK minskade intäkterna under kvartalet och främsta orsaken var senarelagda systemaffärer. Trots lägre systemintäkter var ebita-resultatet oförändrat i jämförelse med motsvarande period föregående år.

Intäkterna minskade även i Nordics och här försvagades ebita-resultatet. Intäkterna i East ökade med 37 procent med bibehållet ebita-resultat.

Totalt försämrades Proacts ebita, justerat för engångskostnader, till 37 miljoner kronor (55) andra kvartalet, vilket motsvarar en ebita-marginal om 4,6 (6,3) procent.

Vidare uppger Jonas Hasselberg att Proact genomför effektiviseringar och kostnadsbesparingar i verksamheten för att säkerställa lönsamheten.

"Kostnadsbesparingarna kommer att få effekt under andra halvåret 2019", skriver han i delårsrapporten.