PROACT: LÄGRE OMSÄTTNING OCH RESULTAT 2 KV

STOCKHOLM (Direkt) It-företaget Proact redovisar ett resultat efter skatt på 12,8 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (35,2). Resultatet per aktie uppgick till 1:40 kronor (3:84).

I resultatet ingår en jämförelsestörande post om -9,1 miljoner kronor som avser försäljning av dotterbolag.

Justerad ebita uppgick till 36,7 miljoner kronor (54,8).

Resultat före skatt minskade och uppgick till 22,3 miljoner kronor (46,8), och justerat för jämförelsestörande poster 31,4 miljoner kronor (46,8).

Nettoomsättningen uppgick till 806 miljoner kronor (868), en minskning med 7 procent. Tillväxten i lokala valutor var -8 procent.